Wierszopis – based on a true story

Wierszopis – based on a true story

Bohaterski kogut liliput

 

Dziś w kurniku kury płaczą

nad kogutem głośno gdaczą,

przez jastrzębia ostre szpony

kogut życia pozbawiony…

 

Wielka żałość dziś w kurniku

bo nie słyszą kukuryku

kury, które go kochały

choć był kogut z gruntu mały.

 

Czystej krwi liliput biały

dla kokoszek – doskonały,

szczerze bohaterem zwany,

z wielkim smutkiem opłakany…