„Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” Małgorzata Miksza; Oficyna Wydawnicza Impuls

„Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” Małgorzata Miksza; Oficyna Wydawnicza Impuls

Ogólna koncepcja 

Ogólna koncepcja wychowania dzieci według Marii Montessori wzbudza wśród pedagogów zwykle pozytywne odczucia. Większość zdecydowanie opowiada się za stosowaniem proponowanego przez nią sposobu edukowania, ale są i tacy, którzy nie do końca zgadzają się ze wszystkimi postulatami. Wydaje się jednak intuicyjnie, iż nauka jaka płynie z ogólnej myśli Montessori, dociera w wiele miejsc na świecie, daje pozytywne efekty i zdobywa ogólne poparcie. Korzystają z niej rzesze nauczycieli, rodziców oraz osób pracujących z dziećmi. Jedni korzystają z całości systemu, inni tylko z konkretnych elementów. Jedno jest pewne,  odpowiednio zrozumiana i zinterpretowana, może wnieść wiele dobrego do życia zarówno dzieci jak i ich rodziców a także wychowawców.

System edukacyjny

Książka „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” autorstwa Małgorzaty Miksza wydana została przez Oficynę Wydawniczą Impuls. Jest to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy interesują się samą Marią Montessori, jej pomysłem na wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka. Książka ta, to zbiór informacji o tym, w jaki sposób ta włoska lekarka, kobieta która poświęciła swoje życie dla nauki ale przede wszystkim dla dobra dzieci, dochodziła do swoich tez.

Autorka książki Małgorzata Miksza w sposób bardzo jasny wykłada w publikacji Oficyny Wydawniczej Impuls podstawy myśli znanej lekarki i robi to dosyć szczegółowo. Książka prezentuje nie tylko ogólną myśl Montessori, ale także podaje przykłady i odnosi się do źródeł, dzięki czemu może stać się dla wielu wprowadzeniem do jej pedagogiki. Choć Montessori nie miała zamiaru stwarzać systemu, to jednak dziś zdecydowanie pedagogika montesoriańska jest praktykowana. Odrzuca ona podręczniki i twarde zasady, skupia się raczej na naturalnych potrzebach dziecka i bazuje na samodzielnym działaniu, tworzeniu. Przede wszystkim podstawą pedagogiki jest wiara w dziecko, któremu wystarczy tylko pomóc w rozwoju i w realizacji potencjału, jaki już posiada. Trzeba umieć jednak pomagać a nie przeszkadzać! Stąd też autorka często mówi o mądrej roli nauczyciela, który pomaga umiejętnie. Częste przykłady i przejrzyste tezy związane z pedagogiką Montessori są przez Małgorzatę Mikszę odpowiednio  zinterpretowane oraz wyjaśnione.

 

Holistyczne spojrzenie

Holistyczne spojrzenie na dziecko Marii Montessori, to jedno z ważnych założeń. Dzięki właśnie takiemu wstępnemu podejściu Maria Montessori była w stanie (nie celowo) zbudować system teorii pedagogicznej. Małgorzata Miksza z perspektywy czasu szczegółowo go opisuje i pokazuje kolejne etapy budowy tegoż systemu. Choć sama Montessori (jak wspomniałam) od początku nie miała na myśli stworzenie systemu edukacyjnego, to jednak jej praca była na tyle spójna i ciekawa, iż na jej fundamentach zaczęły powstawać szkoły, których system opierał się na podejściu lekarki. Całość pracy natomiast zaowocowała ciekawym, bardzo głębokim zrozumieniem potrzeb dziecka. Autorka książki „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” w ostatnim rozdziale skupia się także na potrzebach, jakie ma szkoła proponująca system edukacyjny Marii Montessori. Jak powinna być prowadzona, na czym powinna się skupiać. Wsparcie rozwoju dziecka, uwalnianie jego potencjału, ma się odbywać przy nauczycielu, który nie zmusza a wspomaga. Małgorzata Miksza z pewnością bardzo jasno przedstawiła potrzeby dziecka według Marii Montessori, książka jest więc – odnosząc się do słów samej Montessori „Pomóż mi, abym mógł samemu pomóc” – kluczem do tego, aby wspomagać rozwój dziecka.

Autorka zaopatrzyła książkę także w „Biogram życia i działalności Marii Montessori”, ale również (o czym wspomniałam) w „Literaturę dotyczącą pedagogiki Marii Montessori dostępną w języku polskim”. Na uwagę zasługują również aneksy dotyczące scenek oraz myśli Marii Montessori. Lektura Małgorzaty Mikszy z pewnością zasługuje na uwagę  tych, którzy zgłębiają jej system i korzystają z proponowanych przez lekarkę elementów.

Polecam

Joanna Kietlińska – Tam, gdzie matka mówi dobranoc