BIOGRAFIA – „Wittgenstein: wiadomo, że…” Ladislav Cumba; Wyd. Iskry

BIOGRAFIA – „Wittgenstein: wiadomo, że…” Ladislav Cumba; Wyd. Iskry

Ladislav Cumba

Ta książka w pewnym sensie mnie zadziwiła. Wiedziałam, że nie jest to książka filozoficzna, że sam autor skupił się na biografii Wittgensteina, a nie na jego filozofii. Sam tytuł sugeruje jednak coś odmiennego… I rzeczywiście jest to „coś innego”… Oczywiście znajdziemy w tej bigrafii i trochę wykładni filozofii Ludwiga Wittgensteina, ale zaledwie małą jej część. Ale w zamian dostajemy niezwykły obraz człowieka, który został stworzony przez, jak się okaże po lekturze, oryginalnego twórcę – Ladislava Cumba!

Ladislav Cumba to czeski pisarz, ale i nauczyciel, który założył stowarzyszenie Rzeczywistość (Skutečnosc). Jego pasja stała się przyczynkiem do napisania tej całkowicie innej niż dotychczasowe, książki o  filozofie Ludwigu Wittgensteinie.

„Wittgenstein: wiadomo, że…”(książka wydana przez Wydawnictwo Iskry, tłumaczenie Anna Wanik) – tak zatytułował swoje dzieło Ladislav Cumba, który w sposób niezwykle oryginalny skupił się na życiu austriackiego filozofa, ale i na dziejach jego rodziny. A dodać należy, że ten punkt w książce okazuje się momentami równie ważny, co sama biografia Ludwiga!

FILOZOF I JEGO RODZINA

Sam Wittgenstein zajmował się w wielkim skrócie głównie: językiem, logiką oraz matematyką. Za życia wydał dzieło, które do dziś jest niezwykle ważne dla współczesnej filozofii, a mianowicie „Tractatus logico-philosophicus”, czyli „Traktat logiczno-filozoficzny”. Jego słynne zdanie: „Granice naszego języka oznaczają granice naszego świata” przeszło do historii. Wittgenstein był wykładowcą Uniwersytetu w Cambridge – o tych, ale i o innych jeszcze istotnych informacjach, dowiemy się z niejednej książki poświęconej austriackiemu filozofowi…„Wittgenstein: wiadomo, że…”, nie jest jednak, jak wspomniałam, zwykłą biografią! Autora fascynowało bowiem przede wszystkim życie Ludwiga, który jako spadkobierca ogromnego majątku postanowił  poświęcić się filozofii. Odziedziczył on po ojcu ogromną fortunę, ale  ważne jest również to, że sam ojciec Ludwiga wspierał zawsze szeroko pojętą kulturę… Nie dziwi więc fakt, że i jego syn był wrażliwym myślicielem, który wybrał całkowicie nieopłacalną „profesję” i okazał się… Mistrzem!

„Wittgenstein: wiadomo, że…”

Sama książka „Wittgenstein: wiadomo, że…”, składa się z siedmiu, nieco powiedziałabym, intrygujących rozdziałów… Momentami trudno zorientować się, czy autor faktycznie nie pomylił się w wyborze postaci, o której pisze … Bardzo dużo miejsca w książce zajmuje bowiem początkowo historia ojca Ludwiga – Karla Wittgensteina. Autor, nie trzymając się tak ściśle chronologii, dodatkowo korzystając z licznych dygresji, ale i niezwykłych ciekawostek, czaruje jednak czytelnika! Skupia się nie tylko na samym Ludwigu, ale również na tle społeczno-politycznym Austro-Węgier w XIX wieku. Zajmuje się także i późniejszymi, ważnymi dla Austrii i samego Ludwiga Wittgensteina wydarzeniami.

Liczne fotografie, które zamieszczone zostały w książce, pokazują jak szeroko sam autor Ladislav Cumba w swojej zgoła siedmioletniej pracy nad dziełem, temat biografii Wittgensteina potraktował. Wśród fotografii znaleźć możemy bowiem m.in. „Dom Wittgensteina w Norwegii”, pocztówki, rękopisy, ale również np. „Pocztówkę z karawanem pogrzebowym”, czy „Mapę nieba, gwiazdozbiór Kasjopei”… Już sam dobór ilustracji pokazuje, jak szeroko tematycznie Ladislav Cumba potraktował swoją pracę i samą postać austriackiego filozofa.

WARTO

Zdecydowanie książka,  jak sam autor na początku zaznacza, nie jest dziełem skupiającym się na filozofii. Ladislav Cumba pokazuje w niej jednak jak Wittgenstein żył, w jaki sposób odnosił się do ludzi, czym się interesował i robi to w sposób niezwykle oryginalny. Przestudiował on nie tylko życie Ludwiga Wittgensteina jako filozofa, ale głownie jako człowieka, który miał ogromny potencjał i z niego skorzystał.

Bardzo ciekawa pozycja na rynku wydawniczym!

Polecam!

Joanna Kietlińska – Tam, gdzie matka mówi dobranoc