CZŁOWIEK – „Początki” Lewis Dartnell; Zysk i S-ka

CZŁOWIEK – „Początki” Lewis Dartnell; Zysk i S-ka

Lewis Dartnell

Lewis Dartnell jest naukowcem, który zajmuje się popularyzacją wiedzy, publikując książki popularnonaukowe. Jak mówi notatka biograficzna jest on m.in. astrobiologiem i profesorem na University of Westminister w Londynie. W ostatnio wydanej przez Zysk i S-ka książce, Dartnell jako temat przewodni wybrał zagadnienia dotyczące geologicznych przemian, które zachodziły na Ziemi od początków istnienia naszej planety. Istotne jest jednak to, iż opisał przemiany te i towarzyszące im procesy pod kątem ich wpływu na historię człowieka, na historię ludzkości...

„Początki. Opowieść o tym, jak Ziemia nas stworzyła”

„Początki. Opowieść o tym, jak Ziemia nas stworzyła” Lewisa Dartnella jest książką wyjątkową. Przede wszystkim bije z niej pasja, ale również ogromna wiedza autora. Potrafi on bowiem, jak się okazuje, objąć w sposób całościowy niezwykle szeroki temat! Co ważne, przedstawia go nie tylko interesująco dla laika, ale i bardzo przystępnie, a to niezwykła sztuka! Dartnell sprawia, że czytelnik zatrzymuje się dłużej nad lekturą i uzmysławia sobie dogłębnie fakt, iż na Ziemi pojawił się tylko na krótką chwilę…

Początki

Książka  Lewisa Dartnella przenosi czytelnika do świata sprzed kilku miliardów lat… Autor opisuje w niej przecież proces powstawania planety oraz życia, które się na niej pojawiło. Zdecydowanie główny zamysł Dartnella to chęć ukazania odbiorcy, jak dynamicznie zmienia się środowisko ziemskie  i jak ogromny wpływ ma na Człowieka i jego losy. Ale podejmuje on też kwestie tego, jak przez ostatnie tysiące lat ten sam Człowiek, również wpływa na kondycję swojej planety!

W książce „Początki. Opowieść o tym, jak Ziemia nas stworzyła” Dartnell odpowiada więc na podstawowe pytania, odnoszące się do bardziej szczegółowych procesów powstania lądów i oceanów, gór, rzek, lasów, pustyń – krajobrazów, które przecież wciąż się zmieniają. Stara się pokazać ciągłość tych zmian oraz przyczyny i skutki kolejnych procesów lądotwórczych. Przygląda się początkom, sięgającym czasowo narodzinom Ziemi. Ale dochodzi również do  człowieka współczesnego, wcześniej opisując, jak powstał nasz gatunek. Stara się prześledzić jego rozwój i geniusz, ale i krótkowzroczność oraz egoizm…

Od miliardów lat po dzień dzisiejszy

Na przestrzeni kilku miliardów lat na  powierzchni ziemi następowały procesy, które dynamicznie zmieniały wygląd naszej planety. Wraz z pojawieniem się gatunku ludzkiego na Ziemi, to człowiek musiał podporządkować się prawom na niej panującym i to on został przez tę naturę ukształtowany. Z czasem nauczył się korzystać z dóbr naturalnych planety. Jednak jego wybory i decyzje były (i wciąż są) w ogromnym stopniu zdeterminowane przez procesy zachodzące w Naturze. Dartnell, wspominając o zmianach klimatycznych, o ruchu tektonicznym Ziemi, o każdym z pozoru może nie tak istotnym procesie, zaznacza jego wpływ na LOSY CZŁOWIEKA…

CZYTAMY I POZNAJEMY

Autor „Początki. Opowieść o tym, jak Ziemia nas stworzyła” stara się ukazać zmiany w środowisku Ziemskim, których konsekwencją są konkretne posunięcia Człowieka. Wypunktowuje je, ukazując przy tym swoją ogromną wiedzę na temat nie tylko historii, ale przede wszystkim nauk przyrodniczych…  Często zaznacza, iż życie jest pełne przypadkowości,  uzmysławia jednak czytelnikowi to, że jesteśmy zależni od naszej planety.

Wszystko ma swoje konsekwencje, zwłaszcza w przyrodzie. Historia ludzkości i związanej z nią nierozłącznie Ziemi przedstawiona w książce Dartnella jest pasjonująca.

Bardzo polecam!

Joanna Kietlińska – Tam, gdzie matka mówi dobranoc