EKSPERYMENTUJ – „Sięgaj jak najdalej” David Epstein; Zysk i S-ka

EKSPERYMENTUJ – „Sięgaj jak najdalej” David Epstein; Zysk i S-ka

CO CHCESZ ROBIĆ W PRZYSZŁOŚCI???

Napisać kilka zdań o książce, która ma w sobie tak ogromną ilość informacji, to wyzwanie! Książka Davida Epsteina „Sięgaj jak najdalej” z podtytułem „Dlaczego ludzie o szerokich zainteresowaniach wygrywają w wyspecjalizowanym świecie” wydana przez Wydawnictwo Zysk i S-ka niesie ze sobą bardzo szeroką perspektywę! Autor stara się opisać i bardzo szczegółowo przedstawić czytelnikowi, iż warto pozwalać i zachęcać dzieci już od najmłodszych lat do tego, by mogły rozwijać swoje różnorodne zainteresowania. Okazuje się bowiem, iż rozwijanie umiejętności w różnych dyscyplinach, wpływa na  kreatywność i późniejsze umiejętności łączenia często pozornie zupełnie nie mających ze sobą niemal nic wspólnego elementów, zaczerpniętych z różnych dziedzin! To pozwala z kolei na holistyczne spojrzenie na świat i  jego działanie, wyłapywanie analogii, pozornie nieistniejących lub ich odrzucanie.

KREATYWNOŚĆ

David Epstein jest autorem bestsellera New York Timesa pt. „Sports Gene” nie dziwi więc fakt, że w swojej kolejnej książce „Sięgaj jak najdalej” odwołuje się do życiorysów sportowców. Jednak nie tylko! Bardzo uważnie przygląda się również artystom (np. muzykom) czy naukowcom, podając bardzo wiele przykładów na poparcie swojej tezy, iż ludzie o szerokich zainteresowaniach wygrywają w wyspecjalizowanym świecie. Wiele przykładów, które przytacza, choćby te o weneckich kobietach grających na niemal każdym instrumencie, czy sportowcach, którzy kiedy byli dziećmi często uprawiali kilka sportów, by potem stać się mistrzami w jednym szczególnym, pokazuje drogę do sukcesu. (Niezwykle interesująca historia córek nauczyciela, który ukierunkował ich zainteresowania w stronę gry w szachy, na pewno da czytelnikowi również sporo do myślenia!)

CZŁOWIEK I JEGO GENIUSZ

Rozwój nauki, komputeryzacja, świadomość tego, iż jesteśmy w stanie za pomocą algorytmów przewidzieć sporo, nie uprawnia nas do stwierdzenia, iż możemy przewidzieć wszystko! Książka Davida Epsteina to również lektura, która zdaje się  uczyć pokory, a sam autor dzięki licznym przykładom z życia, zarówno tym ze świata nauki, jak i z życia powszedniego, pokazuje, iż człowiek może poznać wiele, jednak wciąż nie wszystko. Ważne jest bowiem wychodzenie na przeciw wyzwaniom, poszukiwanie swojej drogi, zawracanie, ale nawet i porzucanie dotychczasowych schematów. Tym co rozwija człowieka, według autora „Sięgaj jak najdalej”, to eksperymenty, próby odnalezienia swoich mocnych stron i poszukiwanie tego, co wydaje się rzeczywiście interesujące dla konkretnej osoby. I choć przecież sam autor nie stwierdza jednoznacznie, że wybieranie specjalizacji od najmłodszych lat jest złe, to jednak zachęca do tego, by próbować odszukać radość w tym, co robimy! Bywa bowiem, że już w dorosłym życiu odnosimy sukcesy w dziedzinach, o których wcześniej nie pomyślelibyśmy nigdy!  Rozwój i otwartość, to również klucz do sukcesu, a sama kreatywność wciąż sprawia, że nasz umysł jest w stanie poradzić sobie z nowymi sytuacjami.

POLECAM!

Niezwykle interesująca książka nasycona licznymi przykładami z życia osób, które zostały zapamiętane jako te, które odniosły sukces. Autor analizując bardzo szczegółowo życiorysy wybranych osób,  poparł swoje badania dodatkowo również licznymi wynikami eksperymentów, w przypisach końcowych David Epstein odsyła czytelnika do źródeł, poddając mu bogaty wybór literatury. Świetna książka, która wzbudza refleksje i zdecydowanie poddaje pod rozwagę  wcześniejsze spostrzeżenia.

Polecam 🙂

 

Joanna Kietlińska – Tam, gdzie matka mówi dobranoc